mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 26 październik 2021
Imieniny obchodzą: Lucyny, Lucjana, Łucjana

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu.
b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.

 

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

3.Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

 

4. Członkowstwo wygasa z dniem 30 listopada 2021 r.

 

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

 

6. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydatów oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej), przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową na adres: Biuro Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,  Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana   Sączewskiego 6.

 

7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 15 października 2021 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

 

8.  Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej.

 


 

Starostwo Powiatowe w Będzinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z  2020 r. poz. 2232 t.j.) Powiat Będziński realizuje zadanie zlecone  z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,  w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną Powiat Będziński zapewnia dostęp do rzetelnego i poufnego uzyskania darmowych porad prawnych osobom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Fotografia przedstawiająca otwartą książkę, okulary i długopis


 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego,
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku odbywa się poprzez wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu  (32) 778 78 84 w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek-czwartek w godz. 7.30 do 15.30 oraz piątek w godz. od 7.30 do 14.00  lub poprzez pocztę elektroniczną wysyłając email pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie