mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych w imieniu Starosty Będzińskiego, pełniącego funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, informuje o konieczności dostarczenia oświadczenia według załączonego wzoru, podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu organizacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października każdego roku. Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegółowe informacje, dotyczące obowiązków, spoczywających na stowarzyszeniach i fundacjach zamieszczone są poniżej.

 

Wzór oświadczenia

 

Obowiązujące regulacje

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie