mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 listopad 2021
Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław

Wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

                 Załącznik do Uchwały Nr 144/20

Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 3 listopada 2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Lokal użytkowy o pow. 70m2 położony jest w budynku nr 6 przy ulicy Jana Sączewskiego w Będzinie. Budynek znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką nr 100 k.m.21 o powierzchni 0,3200 ha, obręb Będzin, oznaczoną użytkiem gruntowym o symbolu Bi - inne tereny zabudowane, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00005114/0. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów, własność: Powiat Będziński.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie. Przeznaczony do użyczenia lokal użytkowy o pow. 70m2 usytuowany jest na parterze budynku. W lokalu znajduje się węzeł cieplny, który obsługuje w ciepło budynek starostwa.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/456/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13.06.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług publicznych.

CEL UŻYCZENIA: Korzystanie z pomieszczeń w których znajduje się  węzeł cieplny  na potrzeby dostarczania energii cieplnej do budynku starostwa.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 70 m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:

1.Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.                                                                               

2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84.

Wywieszono: 13.11.2020 r.                                                                        

 Zdjęto…………………………

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie