mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 9 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Mierzęcice

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat nieruchomość usytuowaną w gminie Mierzęcice OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Działki numer 120 i 121 obręb Przeczyce, arkusz mapy 1 o powierzchni łącznej  3237m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu dr - drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zawierciu prowadzona jest księga wieczysta CZ1Z/00076536/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Mierzęcice, obręb Przeczyce. Działki stanowią drogi wewnętrzne – ul. Polną i Spokojną w Przeczycach.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XX/111/2008 z dnia 29 maja 2008r. przedmiotowe działki usytuowane są w obszarze dróg istniejących. Ponadto, część działki o numerze 121 usytuowana jest na terenie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,3237 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                          STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                         SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie