mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 9 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Mierzęcice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu Będzińskiego przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości położonej w Mierzęcicach

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w użytkowaniu Powiatu Będzińskiego położona jest w Mierzęcicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 203/2, obręb Boguchwałowice o powierzchni całkowitej 4968m2, oznaczona użytkiem gruntowym (N) – nieużytki 1875m2, (LsV) – lasy 1418m2, (B) – tereny mieszkaniowe 1675m2, opisana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00058511/8 Sądu Rejonowego w Zawierciu. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w Mierzęcicach w okolicy zalewu Boguchwałowice. Stanowi teren w części zabudowany kioskiem spożywczym będącym własnością osób trzecich.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/215/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2005r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze drogi istniejącej – symbol w planie 1 KDD oraz na terenie urządzeń obsługi komunikacyjnej (parking samochodowy) – symbol w planie KS.

CEL DZIERŻAWY: handel i usługi oraz magazynowo-składowy

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 70m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 4,92 zł netto/m2 na m-c na cel handlu i usług oraz 2,21 zł netto/m2 na m-c na cel magazynowo-składowy. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 30 sierpnia każdego roku na podstawie zbiorczej faktury

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.

2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie