mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 październik 2021
Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia - Malinowice

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Psary      

                            
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działka numer 637 obręb Malinowice o powierzchni łącznej  529m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu dr –drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00047586/5. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Psary, obręb Malinowice. Działka stanowi drogę wewnętrzną.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XL/VII/369/2010 z dnia 29 września 2010r., zmienionym uchwałami Rady Gminy Psary Nr XXX/339/2017 z dnia 15 maja 2017r.,Nr XXXI/353/2017 z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Uchwałą Nr XXVII/270/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. – tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2021r.poz. 3537 przedmiotowa działka przeznaczona jest na tereny drogi publicznej o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 6KDD1/2.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,0529 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                                                            STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                           SEBASTIAN SZALENIEC

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie