mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 październik 2021
Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia - Dąbie


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Psary            

                      
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działki numer 1554 i 1496/1 obręb Dąbie o powierzchni łącznej 7099m2 stanowiące użytek gruntowy o symbolu dr –drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00058643/3. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Psary, obręb Dąbie. Działki stanowią drogi wewnętrzne.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XL/VII/367/2010 z dnia 29 września 2010r., - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2010r. nr 243 poz. 3686 działka numer 1554 k.m.7 przeznaczona jest w części na teren dróg publicznych o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 1KDD1/2 i w części na tereny dróg wewnętrznych – symbol planu 12KDW, a działka numer 1496/1 k.m.7 jest przeznaczona na teren dróg publicznych o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 1 KDD1/2.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,7099 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                                                                         STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                                        SEBASTIAN SZALENIEC


 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie