mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 październik 2021
Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia nr 339/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 04.11.2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie przy ul. Koszelew

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.    

                              

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/33 obręb Będzin, o powierzchni całkowitej 1739m2,stanowiącej użytek (B) – tereny mieszkaniowe  arkusz mapy 15, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III Księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej w stosunku do działki numer 13/33. Ponadto, widnieją wpisy dotyczące odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej innych działek opisanych w ww. księdze wieczystej. W dziale IV Księgi wieczystej widnieje nieaktualny wpis dotyczący wykreślonych hipotek.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Koszelew, stanowi drogę dojazdową do garaży.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

 

CEL DZIERŻAWY: droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 72,45 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,40 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz  w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………

 


 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990)

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.         

                         

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:   

Działka numer 92/53, o powierzchni 927m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024131/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Marii Konopnickiej.  W części stanowi wewnętrzną drogę asfaltową, a w części zabudowana jest garażami stanowiącymi własność osób fizycznych.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej – symbol literowy Mn-2.

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod drogę dojazdową do garażu

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY:  255m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,30 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 359/20 Wojewody Śląskiego z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.          

                        

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9/3, obręb Będzin  o powierzchni całkowitej 215m2,stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00052396/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Przeznaczona do dzierżawy część nieruchomości znajduje się poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej – Alei Kołłątaja w Będzinie.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja zatwierdzoną uchwałą nr L/919/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010r. (Dz.U.Woj. Śląskiego Nr 85 poz. 1399 z dnia 14 maja 2010r.) przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: Teren drogi głównej – symbol 1 KD-G 2/2

 

CEL DZIERŻAWY: teren pod reklamę

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 3m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 55,00zł netto/m2 miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………


 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 348/20 Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.

                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 92/53, o powierzchni 927m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024131/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Marii Konopnickiej.  W części stanowi wewnętrzną drogę asfaltową, a w części zabudowana jest garażami stanowiącymi własność osób fizycznych.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r.  przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej – symbol literowy Mn-2.

 

CEL DZIERŻAWY: grunt pod garaż i drogę dojazdową do garażu

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: pod garaż 20m2

droga dojazdowa do garażu 255m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,50 zł/m2 netto miesięcznie za grunt pod garażem oraz 0,30 zł/m2 netto miesięcznie za drogę dojazdową. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 11.12.2020 r.

Zdjęto…………………………

OGŁOSZENIE
o LIKWIDACJI Stowarzyszenia Kate Dream Team w CzeladziNIP:  6252458718
REGON:  365586900
Ewidencja KS: KS 45

Likwidację rozpoczęto w dniu 30.11.2020r. Likwidatorami są Anna Oszkiel i Katarzyna Nowak.

Dane kontaktowe: tel. 510 424 527 oraz 503 585 176, adres: 41-250 Czeladź, ul. Składkowskiego 26b/12

OGŁOSZENIE
o LIKWIDACJI  Klubu Sportowo Rekreacyjnego
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie


NIP:  6252464877
REGON:  369697185
Ewidencja KS:  KS 47

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/ 2020 Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowo Rekreacyjnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie, z dnia 21.11.2020, w sprawie postawienia o likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została Likwidacja Klubu Sportowo Rekreacyjnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ISKRA w Będzinie. Likwidatorem jest Justyna Roguska. Likwidator wskazuje, że według jej wiedzy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.


Ewentualne roszczenia prosimy składać do 16.12.2020r.


Dane kontaktowe: tel. 508364783, adres: 42-500 Będzin ul. Mieszka I 3/8.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust.1a i 69 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ) oraz zarządzenia nr 314/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomość gruntową, zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Będzinie, obręb Łagisza, przy ul. Dąbrowskiej.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka nr 2804/32 o powierzchni 20 m², obręb Łagisza, oznaczona użytkiem gruntowym o symbolu B – tereny mieszkaniowe, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00058886/8, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty: osoba fizyczna.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Będzin, obręb Łagisza przy ulicy Dąbrowskiej. Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Nieruchomość nie jest ogrodzona i posiada dość ograniczony dostęp do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie stanowią tereny inwestycyjne – usługowo – produkcyjne i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i pojedynczej jednorodzinnej. Na nieruchomości znajduje się część budynku, którego pozostała część położona jest na działce sąsiedniej.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin, z dniem 01.01.2004 r. utracił ważność i na tym obszarze gmina nie posiada planu. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina ” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Będzina nr XLII/398/2013 z dnia 30.09.2013 r. nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu Mn-1 – tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej.

 

CENA NIERUCHOMOŚCI: 4.375,00 zł

Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości: 1.375,00 zł.

Kwota pozostała do zapłaty: 3.000,00 zł.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.

2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. od  04.12.2020 r. do 28.12.2020 r.

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

 

 

 

 WO.4320.001.2020                                                 Będzin, dnia 12 listopada 2020 r.

                                             

 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/125/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
i specjalnych prowadzonych przez Powiat Będziński, z uwzględnieniem publicznych szkół  ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Będzińskiego, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.

 

 

Zgodnie z uchwałą nr 134/2020 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/125/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Będziński, z uwzględnieniem publicznych szkół  ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Będzińskiego, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku, w terminie od 26 października do 9 listopada 2020 r. prowadzone były konsultacje ww. uchwały.

 

  1. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców nt. wprowadzenia zmiany do sieci szkół.
  2. Konsultacje zostały skierowane do mieszkańców Powiatu Będzińskiego.
  3. Informacje na temat konsultacji wraz z formularzem do składania uwag zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
    w Będzinie https://powiat.bedzin.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.bip.powiat.bedzin.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie. Uwagi można było zgłaszać w formie papierowej poprzez przesłanie lub dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin lub
    w wersji elektronicznej poprzez przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. W wyznaczonym do konsultacji terminie nie wpłynęły żadne uwagi.  

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie