mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 październik 2021
Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.       

                           

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1 obręb Będzin, arkusz mapy 6, o powierzchni całkowitej 677m2,stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00016460/0 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Będzinie przy ul. Gzichowskiej, stanowi teren zielony porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Część terenu została ogrodzona i zagospodarowana przez właścicieli nieruchomości przyległej.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/435/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej – symbol planu A6.MN-U.

 

CEL DZIERŻAWY: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki.

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 183 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,30zł netto/m2 gruntu miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 83/2, o powierzchni 479m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 48, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00016460/0 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa usytuowana jest w Będzinie przy ul. Szybowej. Stanowi wewnętrzną, utwardzoną drogę.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016r.  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej – symbol planu E6.MN.

 

CEL DZIERŻAWY: droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 150m2

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,55 zł netto/m2 miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w  Czeladzi.          

                        

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 86, o powierzchni 10 056m2, stanowiąca użytek (Ba) – tereny przemysłowe  arkusz mapy 18, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014301/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Czeladzi przy ul. Niwa 11, stanowi teren zabudowany obiektami magazynowo-składowymi.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020r.  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy usługowej – symbol planu 20U.

 

CEL DZIERŻAWY: magazynowo- składowy i przemysłowy oraz droga dojazdowa

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 230 m2 – cel magazynowo-składowy

                                                         306 m2 – droga dojazdowa

                                                                             

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 2,10 zł netto/m2 miesięcznie na cel magazynowo-składowy oraz przemysłowy i 0,55 zł netto/m2 miesięcznie na cel drogi dojazdowej. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Czeladzi.          

                        

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Czeladzi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 31/13, arkusz mapy 31 o powierzchni całkowitej 43m2,stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00022687/2 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Czeladzi przy ul. Równoległej, w niewielkiej części stanowi teren zabudowany kioskiem handlowym, będącym własnością osoby fizycznej. Pozostała część działki to teren zielony.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 czerwca 2010r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy usługowej – symbol planu 9U.

 

CEL DZIERŻAWY: handel i usługi.

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 1 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 60zł netto rocznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 31 grudnia każdego roku.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Bobrownikach.   

                               

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Bobrownikach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 18/3, obręb Myszkowice  o powierzchni całkowitej 214m2,stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00050383/6 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieje ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nie dotyczy ono jednak działki przeznaczonej do dzierżawy. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość usytuowana jest w Myszkowicach przy ul. Wolności, stanowi teren zielony bezpośrednio przy drodze. W części ogrodzona i zagospodarowana przez osoby fizyczne.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/511/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2014r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – symbol planu M-5MNU oraz tereny dróg publicznych klasy głównej – symbol planu M-KGD.

 

CEL DZIERŻAWY: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki.

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 75 m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 1zł netto/m2 gruntu miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Siewierz   

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Działka numer 1400/2 obręb Wojkowice Kościelne, arkusz mapy 12 o powierzchni  1529m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (484m2) oraz Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione (1045m2). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zawierciu prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1Z/00077810/3. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w gminie Siewierz, obręb Wojkowice Kościelne. Na nieruchomości znajduje się plac zabaw oraz terenowa siłownia. Nakłady te poczynione zostały przez Gminę Siewierz.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XX/158/2000 z dnia 25 kwietnia 2000r. zmienionym Uchwałą Nr LVI/384/2006 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 października 2006r. , zmienionym Uchwałą Nr XXV/189/2008 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2008r., zmienionym Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 kwietnia 2011r., zmienionym Uchwała Nr XLI/388/2028 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 września 2018r., zmienionym Uchwałą Nr IX/120/2019 rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2019r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach – obszary ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej.

 

CEL UŻYCZENIA: użytkowanie terenu, na którym znajduje się plac zabaw i siłownia terenowa.

 

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,1529 ha.

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego                 w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono: 13.11.2020 r.

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

                 Załącznik do Uchwały Nr 144/20

Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 3 listopada 2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Lokal użytkowy o pow. 70m2 położony jest w budynku nr 6 przy ulicy Jana Sączewskiego w Będzinie. Budynek znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką nr 100 k.m.21 o powierzchni 0,3200 ha, obręb Będzin, oznaczoną użytkiem gruntowym o symbolu Bi - inne tereny zabudowane, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00005114/0. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów, własność: Powiat Będziński.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie. Przeznaczony do użyczenia lokal użytkowy o pow. 70m2 usytuowany jest na parterze budynku. W lokalu znajduje się węzeł cieplny, który obsługuje w ciepło budynek starostwa.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/456/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13.06.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług publicznych.

CEL UŻYCZENIA: Korzystanie z pomieszczeń w których znajduje się  węzeł cieplny  na potrzeby dostarczania energii cieplnej do budynku starostwa.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 70 m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:

1.Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.                                                                               

2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, pok. 113, tel. 032 368-07-84.

Wywieszono: 13.11.2020 r.                                                                        

 Zdjęto…………………………

 

 

BGN-I.6821.18.2019                                                                       Będzin, 3 listopada 2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 3 listopada 2020 r. została wydana na podstawie art. 124, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, decyzja nr BGN-I.6821.18.2019 zezwalająca na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej Wojkowice – obręb Wojkowice, oznaczonej nr działki 1670/33 o powierzchni 0,0625 ha, , w związku z przebudową istniejącego stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200/DN150 MOP 2,0MPa na stalowy gazociąg o średnicy DN200/DN150/DN100/DN80  i ciśnieniu docelowym MOP 2,5 MPa na terenie ww. nieruchomości w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa gazociągu relacji Tworzeń – Łagiewniki”.

 

Obwieszczenie wywiesza się od dnia 4.11.2020 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie z siedzibą przy ul. Ignacego Krasickiego 17, obwieszcza się w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie na stronie www.bip.powiat.bedzin.pl – w zakładce Starostwo / Struktura Starostwa / Komórki Organizacyjne Starostwa / Biuro Gospodarki Nieruchomościami / Ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, w zakładce „komunikaty urzędowe”.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane.

 

BGN-I.6821.21.2019                                                                       Będzin, 3 listopada 2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 3 listopada 2020 r. została wydana na podstawie art. 124, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, decyzja nr BGN-I.6821.21.2019 zezwalająca na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej Psary – obręb Psary, oznaczonej nr działki 227/2 o powierzchni 0,2542 ha, w związku z przebudową istniejącego stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200/DN150 MOP 2,0MPa na stalowy gazociąg o średnicy DN200/DN150/DN100/DN80 i ciśnieniu docelowym MOP 2,5 MPa na terenie ww. nieruchomości w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa gazociągu relacji Tworzeń – Łagiewniki”.

 

Obwieszczenie wywiesza się od dnia 4.11.2020 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie z siedzibą przy ul. Ignacego Krasickiego 17, obwieszcza się w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie na stronie www.bip.powiat.bedzin.pl – w zakładce Starostwo / Struktura Starostwa / Komórki Organizacyjne Starostwa / Biuro Gospodarki Nieruchomościami / Ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, w zakładce „komunikaty urzędowe”.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane.

 

BGN-I.6821.19.2019                                                                       Będzin, 3 listopada 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 3 listopada 2020 r. została wydana na podstawie art. 124, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, decyzja nr BGN-I.6821.19.2019 zezwalająca na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej Będzin – obręb Grodziec, oznaczonej nr działki 4796/1 o powierzchni 0,0964 ha, w związku z przebudową istniejącego stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200/DN150 MOP 2,0MPa na stalowy gazociąg o średnicy DN200/DN150/DN100/DN80 i ciśnieniu docelowym MOP 2,5 MPa na terenie ww. nieruchomości w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa gazociągu relacji Tworzeń – Łagiewniki”.

 

Obwieszczenie wywiesza się od dnia 4.11.2020 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie z siedzibą przy ul. Ignacego Krasickiego 17, obwieszcza się w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie na stronie www.bip.powiat.bedzin.pl – w zakładce Starostwo / Struktura Starostwa / Komórki Organizacyjne Starostwa / Biuro Gospodarki Nieruchomościami / Ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, w zakładce „komunikaty urzędowe”.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie